เพิ่มความปลอดภัย
ของ OTP keys • otp-icon

  HDE OTP Generator

  HDE OTP Generator คือแอพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
  ซึ่งสามารถใช้สำหรับ Multi-factor Authentication หรือการพิสูจน์ตัวตนสองชั้น

  Available on the App Store


 • HDE OTP Generator คือแอพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ซึ่งสามารถใช้สำหรับ Multi-factor Authentication (MFA) หรือการพิสูจน์ตัวตนสองชั้น ซึ่ง OTP (One-time passwords) จะสร้างรหัสผ่านขึ้นมาเรื่อยๆโดยรหัสผ่านนั้นจะหมดอายุลงภายในเวลาที่กำหนด โดยทำงานตาม RFC 6238 (TOTP: Time-Based One-Time Password Algorithm)

  HDE OTP Generator สามารถรองรับการพิสูจน์ตัวตนผ่านหลายคุณลักษณะ เช่นผ่าน QR codes หรือคัดลอก URLs เพื่อพิสูจน์ตัวตน


 • Additional Security

  Key Image

  เมื่อเปิด HDE OTP Generator จะต้องใส่รหัส PIN ซึ่งจะป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าใช้ฟังค์ชั่น OTPs ได้โดยไม่ได้รับอนุญาต ถึงแม้ว่าผู้ใช้จะวางโทรศัพท์มือถือทิ้งไว้


 • Tested for various platforms

  เราได้ทดสอบใช้ TOTP QR codes ของเรากับระบบพิสูจน์ตัวตนต่างๆ ซึ่ง HDE QR codes สามารถใช้ได้กับ:

ข้อจำกัด

 • - เวลาจะต้องถูกตั้งให้ตรงกับเวลามาตรฐานโลกเมื่อใช้ OTP
 • - รหัส OTPs จะเป็นรหัสตัวเลข 6 หลัก

Slideshow Image 1 Slideshow Image 2