การรับรองมาตรฐาน ISO/ IEC27001:2013


บริษัท HDE, Inc. (ก่อตั้งสำนักงานใหญ่ในโตเกียวโดย Kazuhiro Ogura กรรมการผู้แทนและซีอีโอของบริษัท) HDE ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO / IEC27001: 2013 มาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (Information Security Management Systems : ISMS) และได้รับการรับรองมาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น JIS Q 27001: 2014 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2014 (บริษัทได้เริ่มลงทะเบียนเข้ารับการรองรับมาตรฐาน ISO / IEC207001: 2005 และ JIS Q 27001: 2006 ได้เสร็จสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2007)

ในฐานะผู้จัดจำหน่ายและพัฒนาซอฟแวร์รักษาความปลอดภัย บริษัทได้ให้ความสำคัญในการปรับปรุงความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือมาเป็นอันดับหนึ่ง และได้ดำเนินการพัฒนาระบบมาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างระบบการจัดการที่เหมาะสม

การที่บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISMS ISO27001 ทำให้เราเชื่อมั่นว่าเราสามารถให้บริการลูกค้าและคู่ค้าของเราด้วยโซลูชั่นที่มีความน่าเชื่อถือและคุณภาพที่สูงมากยิ่งขึ้น ภายใต้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับระบบการจัดการข้อมูล

เราจะยังคงเดินหน้าให้บริการที่มีคุณภาพและเสริมสร้างความไว้วางใจของลูกค้า ด้วยการพัฒนาระบบการจัดการให้กับลูกค้าโดยการจัดฝึกอบรม รวมถึงพัฒนาระบบการตรวจสอบอย่างละเอียดภายในองค์กรหรือบริษัท

[Certification Overview]
มาตรฐานISO/IEC 27001:2013 and JIS Q 27001:2014
Certification numberIS 518216
วันที่ลงทะเบียนเริ่มต้น5 ธันวาคม 2007
วันที่มีผลบังคับใช้ล่าสุด24 พฤศจิกายน 2016
สถาบันรับรองมาตรฐานBSI Group Japan K.K.
เซอร์วิสที่ได้รับการรองรับ ■ สำนักงานใหญ่ในโตเกียว
- Development, sale and maintenance of package software
- Consultation and integration of messaging system
- Mail security, device security, access security and cloud service for messaging

■ สำนักงานโอซาก้า
Mail security, device security, access security and cloud service for messaging


IS 518216 / ISO 27001การรับรองมาตรฐาน ISO/ IEC 27018:2014


บริษัท HDE, Inc. (ก่อตั้งสำนักงานใหญ่ในโตเกียวโดย Kazuhiro Ogura กรรมการผู้แทนและซีอีโอของบริษัท) HDE ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/ IEC 27018:2014 ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกในด้านการรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บในระบบคลาวด์ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2016

ในฐานะผู้จัดจำหน่ายและพัฒนาซอฟแวร์รักษาความปลอดภัย บริษัทได้ให้ความสำคัญในการปรับปรุงความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือมาเป็นอันดับหนึ่ง และได้ดำเนินการพัฒนาระบบมาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างระบบการจัดการที่เหมาะสม

การที่บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27018:2014 ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในระบบคลาวด์ ทำให้เราเขื่อมั่นว่าเราสามารถให้บริการลูกค้าและคู่ค้าของเราด้วยโซลูชั่นที่มีความน่าเชื่อถือและคุณภาพที่สูงมากยิ่งขึ้น ภายใต้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับระบบการจัดการข้อมูล

เราจะยังคงเดินหน้าให้บริการที่มีคุณภาพและเสริมสร้างความไว้วางใจของลูกค้า ด้วยการพัฒนาระบบการจัดการให้กับลูกค้าโดยการจัดฝึกอบรม รวมถึงพัฒนาระบบการตรวจสอบอย่างละเอียดภายในองค์กรหรือบริษัท

[Certification Overview]
มาตรฐานISO/IEC 27018
Certification numberPII 652894
วันที่ลงทะเบียนเริ่มต้น24 พฤศจิกายน 2016
สถาบันรับรองมาตรฐานBSI Group Japan K.K.
เซอร์วิสที่ได้รับการรองรับ ■ สำนักงานใหญ่ในโตเกียว
- Mail security, device security, access security and cloud service (HDE One) for messaging.

การรับรองมาตรฐาน ISO/ IEC27001:2013


บริษัท HDE, Inc. (ก่อตั้งสำนักงานใหญ่ในโตเกียวโดย Kazuhiro Ogura กรรมการผู้แทนและซีอีโอของบริษัท) HDE ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO / IEC27001: 2013 มาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (Information Security Management Systems : ISMS) และได้รับการรับรองมาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น JIS Q 27001: 2014 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2014 (บริษัทได้เริ่มลงทะเบียนเข้ารับการรองรับมาตรฐาน ISO / IEC207001: 2005 และ JIS Q 27001: 2006 ได้เสร็จสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2007)

ในฐานะผู้จัดจำหน่ายและพัฒนาซอฟแวร์รักษาความปลอดภัย บริษัทได้ให้ความสำคัญในการปรับปรุงความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือมาเป็นอันดับหนึ่ง และได้ดำเนินการพัฒนาระบบมาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างระบบการจัดการที่เหมาะสม

การที่บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISMS ISO27001 ทำให้เราเชื่อมั่นว่าเราสามารถให้บริการลูกค้าและคู่ค้าของเราด้วยโซลูชั่นที่มีความน่าเชื่อถือและคุณภาพที่สูงมากยิ่งขึ้น ภายใต้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับระบบการจัดการข้อมูล

เราจะยังคงเดินหน้าให้บริการที่มีคุณภาพและเสริมสร้างความไว้วางใจของลูกค้า ด้วยการพัฒนาระบบการจัดการให้กับลูกค้าโดยการจัดฝึกอบรม รวมถึงพัฒนาระบบการตรวจสอบอย่างละเอียดภายในองค์กรหรือบริษัท

[Certification Overview]
มาตรฐานISO/IEC 27001:2013 and JIS Q 27001:2014
Certification numberIS 518216
วันที่ลงทะเบียนเริ่มต้น5 ธันวาคม 2007
วันที่มีผลบังคับใช้ล่าสุด24 พฤศจิกายน 2016
สถาบันรับรองมาตรฐานBSI Group Japan K.K.
เซอร์วิสที่ได้รับการรองรับ ■ สำนักงานใหญ่ในโตเกียว
- Development, sale and maintenance of package software
- Consultation and integration of messaging system
- Mail security, device security, access security and cloud service for messaging

■ สำนักงานโอซาก้า
Mail security, device security, access security and cloud service for messaging


IS 518216 / ISO 27001การรับรองมาตรฐาน ISO/ IEC 27018:2014


บริษัท HDE, Inc. (ก่อตั้งสำนักงานใหญ่ในโตเกียวโดย Kazuhiro Ogura กรรมการผู้แทนและซีอีโอของบริษัท) HDE ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/ IEC 27018:2014 ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกในด้านการรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บในระบบคลาวด์ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2016

ในฐานะผู้จัดจำหน่ายและพัฒนาซอฟแวร์รักษาความปลอดภัย บริษัทได้ให้ความสำคัญในการปรับปรุงความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือมาเป็นอันดับหนึ่ง และได้ดำเนินการพัฒนาระบบมาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างระบบการจัดการที่เหมาะสม

การที่บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27018:2014 ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในระบบคลาวด์ ทำให้เราเขื่อมั่นว่าเราสามารถให้บริการลูกค้าและคู่ค้าของเราด้วยโซลูชั่นที่มีความน่าเชื่อถือและคุณภาพที่สูงมากยิ่งขึ้น ภายใต้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับระบบการจัดการข้อมูล

เราจะยังคงเดินหน้าให้บริการที่มีคุณภาพและเสริมสร้างความไว้วางใจของลูกค้า ด้วยการพัฒนาระบบการจัดการให้กับลูกค้าโดยการจัดฝึกอบรม รวมถึงพัฒนาระบบการตรวจสอบอย่างละเอียดภายในองค์กรหรือบริษัท

[Certification Overview]
มาตรฐานISO/IEC 27018
Certification numberPII 652894
วันที่ลงทะเบียนเริ่มต้น24 พฤศจิกายน 2016
สถาบันรับรองมาตรฐานBSI Group Japan K.K.
เซอร์วิสที่ได้รับการรองรับ ■ สำนักงานใหญ่ในโตเกียว
- Mail security, device security, access security and cloud service (HDE One) for messaging.

TOP